Αντικείμενο του Έργου MedDietAgent

Το MedDietAgent αποτελεί ένα ενήμερου περιεχομένου (context-aware) σύστημα κινητού υπολογισμού με κύριο αντικείμενο την εναρμόνιση των διατροφικών επιλογών του χρήστη με τις εθνικές διατροφικές συστάσεις και, ειδικότερα, διατροφικά πρότυπα τα οποία συνάδουν με την Ελληνική γαστρονομική κουλτούρα, με έμφαση στη Μεσογειακή δίαιτα.

methodology

Κύριο αποτέλεσμα του MedDietAgent αποτελεί

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα κινητού υπολογισμού με σκοπό τη προοδευτική εξατομικευμένη εναρμόνιση των διατροφικών επιλογών με τη Μεσογειακή διατροφή μέσω μίας διαδικασίας ενισχυτικής μάθησης.

Η απόδειξη του βαθμού ενίσχυσης της υπάρχουσας πρακτικής υιοθέτησης ενός υγιεινού διατροφικού στυλ

Close Menu